آنمی در بیماران بحرانی که عموما در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند شایع است. بخشی از این شیوع به التهاب مزمن زمینه‌ای بیماران، بخشی به خون‌گیری مکرر بیماران برمی‌گردد.

قبلا معتقد بودند که هموگلوبین 10 mg/dL میزان مفید در بیماران بحرانی است اما این میزان برای تزریق خون زیر سوال رفته است. با توجه به خطرات تزریق خون(اختلال عملکرد ایمنی، آسیب حاد ریه، اضافه بار)، توصیه می‌شود که برای تزریق خون محافظه کارانه اقدام شود.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 267