علل پست رنال نارسایی کلیوی

عموما انسداد کلیوی حاد و نارسایی ناشی از آن را به انسداد خروجی مثانه نسبت می‌دهند درحالیکه ممکن است بیمار حجم ادرار طبیعی داشته باشد اما دچار انسداد باشد. بنابراین جریان طبیعی رد کننده انسداد نیست.

بنظر شما داشتن سنگ در یک حالب میتواند منجر به بروز ازوتمی پست رنال شود؟

در بیماران به بیماری کلیوی مزمن انسداد یکطرفه میتوند نارسایی کلیوی بدهد. در شرایطی نادر ممکن است انسداد در یک طرف به اسپاسم در طرف مقابل منجر شود که خودبخود به نارسایی کلیه منتهی شود.

یکی از مواردی که عموما به آن توجه نمی‌شود بروز نارسایی پست رنال در افراد دارای سوند فولی است. در این شرایط انسداد سوند مورد دقت قرار نمی‌گیرد. با تعویض سوند، برون ده ادراری برقرار می‌شود و نارسایی کم کم رفع می‌شود.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 279

/ 0 نظر / 157 بازدید