تنگی نفس کوششی در COPD چگونه است؟

 

تنگی نفس کوششی(Exertional dyspnea) تنگی نفس با تلاش زیاد فرد است. فرد برای نفس کشیدن نیاز به صرف انرژی زیاد دارد. افراد COPD بیشتر زمانی دچار این نوع تنگی نفس می‌شوند که از شانه و بالاتر برای انجام کار استفاده کنند مثل بلند کردن و بالا بردن(قرار دادن وسایل در قفسه). از طرفی زمانی که می‌توانند بازوها را حایل کرده و از ماهیچه‌های تنفسی استفاده کنند تنگی نفس را کمتر احساس می‌کنند به فرض زمانی که گاری دستی را هل می‌دهند یا روی تردمیل در حالیکه دست خود را روی دسته‌های آن گذاشته‌اند راه می‌روند.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 260

 

/ 0 نظر / 194 بازدید