هماچوری و یا ادرار قرمز

ادرار بیماری قرمز است. از کجا می‌توان فهمید که این ادرار قرمز خون است یا میوگلوبین؟

ادرار قرمز یا قهوه‌ای می‌تواند ناشی از همولیز، رابدومیولیز و یا خون در ادرار باشد. سیر برخوردی و درمانی در این دو نوع متفاوت است. اگر با Dip stick ادراری خون مثبت شد اما در لام ادرار گلبول قرمز دیده نشد به معنای آنست که همولیز یا رابدومیولیز علت تغییر رنگ ادرار است. اگر گلبول قرمز دیده شد که به معنای وجود خون است. روش دیگری که می‌توان استفاده کرد استفاده از سانتریفوژ است. در این روش ادرار را سانتریفوژ کرده و رنگ آن را مشاهده می‌کنیم. اگر رنگ ادرار پس از ساتریفوژ همچنان قرمز است به معنای آنست که آنچه دیده شده گلبول قرمز نبوده است. اگر هم رنگ ادرار از قرمزی برگشت که بعلت رسوب گلبول‌های قرمز است.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 279

/ 0 نظر / 41 بازدید