کاربامازپین دارویی که به خودش هم رحم نمی‌کند!

کاربامازپین دارویی است که متابولیسم بسیاری از داروها را افزایش می‌دهد. این دارو حتی قادر به افزایش متبولیسم خودش هم هست!

عموما این دارو با دوز پائین شروع شده و افزایش دوز داده می‌شود تا به دوز 10-20 میلیگرم براساس کیلوگرم وزن بدن برسد. البته این دوز در اطفال به دلیل متابولیسم بالاتر این دوز بیشتر است(70-20 mg/kg).

/ 0 نظر / 89 بازدید