دست نوشته‌هایی اجتماعی

موضوعات اجتماعی از دید ما پزشکان با عامه مردم متفاوت است. البته این بدین معنا نیست که ما موضوعات را بهتر و دقیق‌تر می‌بینیم بلکه به زاویه دید ما برمی‌گردد.

در صفحه اجتماعی با مطالبی آشنا می‌شوید که نگاه پزشکی را نشان می‌دهد که جامعه را از دید فردی دیده است که درگیر مشکلات فرهنگی و اجتماعی افراد در بیمارستان است. شاید بخشی از این مشکلات به وضعیت نامناسب افراد در حین بروز درد و یا استرس مربوط باشد. این مجموعه در قالب موضوعات متنوع ارائه شده است.

برای مشاهده عناوین اجتماعی، کلیک کنید.

/ 0 نظر / 18 بازدید