بخش اورژانس یا بخش اتفاقات یا بخش ....

عده‌ای از دوستان مترجم و پزشک بجای واژه اورژانس از واژه عربی اتفاقات استفاده می‌کنند! مگر اورژانس چه ایرادی دارد که با واژه‌ بیگانه دیگری جایگزین می‌شود؟ چرا باید بجای واژه‌ای که معنای جاافتاده در فرهنگ دارد از واژه‌ای عربی استفاده کرد؟!

بهتر نیست بجای "اتفاق" و "اتفاقات" از واژه "پیشامد" یا "رخداد" استفاده کرد؟ مثلا بجای بخش "اورژانس" بگوییم بخش "رخداد" یا "پیشامد".

/ 0 نظر / 18 بازدید