روش‌های انتقال هپاتیت سی چیست؟

 

هپاتیت C از روش پوستی منتقل می‌شود. در این روش تزریق خون، تزریق مواد مخدر توسط معتادین تزریقی عاملی برای ابتلاست. در حقیقت مهمترین روش انتقال را تزریق مواد مخدر می‌دانند. تا سال 1992 روش اولیه‌ای که برای سنجش HCV ab استفاده می‌شد بسیاری از موارد ابتلا را تشخیص نمی‌داد اما در آخرین روشی که بیش از 20 سال از ابداع آن می‌گذرد میتوانند ابتلا فرآورده خونی را بخوبی شناسایی کنند. با این روش امکان آلودگی به 1/100000 میرسد که باز خطرش از انتقال هپاتیت B بیشتر است اما باز کاهش چشمگیری داشته است. اگر از HCV RNA استفاده شود خطر انتقال 1/2300000می‌رسد که کاهش بسیار زیادی دارد.

همیشه گفته می‌شد که پرسنل درمانی در اثر تماس با سوزن آلوده بیشترین خطر انتقال را دارند اما میزان انتقال در این روش تنها 3درصد برآورد می‎شود.

ابتلا از طریق جنسی و انتقال از مادر به جنین و نوزاد را اندک می‌دانند. انتقال از مادر به جنین یا نوزاد 5 درصد برآورد می‌شود که با وجود اندک بودن امکان انتقالی بیش از فرو رفتن سر سوزن در اعمال پزشکی دارد.

جالب است که تماس خانگی با افراد مبتلا به هپاتیت C خطری برای انتقال نیست. همپنین مادران مبتلا خطرب برای شیرخوارشان به واسطه شیر دادن ندارند.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 301

/ 0 نظر / 23 بازدید