پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

مطالب کاربردی در اورژانس

فایلهای آموزشی مخصوص پزشکان و پرستاران تاریخچه طب اورژانس کرایو(Cryoprecipitate) پلاسمای تازه منجمد(FFP) قوانین اتاوا جهت درخواست گرافی گایدلاین ACS در اورژانس احیای قلبی ریوی بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید