پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

والپروات سدیم یا دپاکین

خصائص پایه‌ای سطح درمانی و سمی اختلالات الکترولیتی در مسمومیت آزمایشات لازم در مسمومیت مسمومیت حاد انسفالوپاتی دستورات دارویی در مسمومیت دوز وریدی و خوراکی ال کارنیتین اندیکاسیون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

مطالب آموزشی

مسمومیت با آفت کش‌ها سوختگی‌های شیمیایی ضدافسردگی‌های حلقوی بنزودیازپین‌ها و فلومازنیل یادداشت‌های دیگر در مسمومیت خون، فرآورده‌های خونی و کاربرد آن‌ها مطالب آموزشی پاورپوینتی مسمومیت 
/ 0 نظر / 49 بازدید

نکات کلیدی در مسمومیت با والپروات(دپاکین)

خصائص پایه‌ای سطح درمانی و سمی اختلالات الکترولیتی در مسمومیت آزمایشات لازم در مسمومیت مسمومیت حاد انسفالوپاتی دستورات دارویی در مسمومیت دوز وریدی و خوراکی ال کارنیتین اندیکاسیون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید