علل پره رنال آسیب کلیوی

یکی از علل بروز نارسایی حاد یا همان آسیب حاد کلیوی، علل پره رنال هستند. عللی مثل کاهش حجم موثر عروقی، کاهش برون ده قلبی، از دست رفتن خون و مایعات بدن و افت فشارخون.

بنظر شما افت فشارخون در یک فرد سالم، تا چه میزانی قابل تحمل بوده و اثری بر کلیه ندارد؟

تا فشارخون سیستولی 80 میلیمتر جیوه، گلومرول‌های یک فرد سالم قادر به تحمل بوده و دچار کاهش GFR نمی‌شود. البته لازم به ذکر است که در افراد فشارخونی، سالخورده و آترواسکلروزتیکی، مبتلایان به بیماریهای عروق قلب و مغز، این فرآیند مختل بوده و فرد با فشار سیستولی بالاتر دچار اختلال در GFR می‌شود.

نکته جالبی که در مورد اثر داروها بر بروز نارسایی پره رنال دیده می‌شود، اثر داروهای ACEi  و ARBها در بروز نارسایی پره رنال است. این داروها هم جریان خون آوران و هم باوران را در گلومرول افزایش می‌دهند. این اثر منجر به بروز نارسایی پره رنال می‌شود. اثر این دسته‌های دارویی برخلاف اثر ASAIDهاست که هم جریان آوران و هم باوران را کاهش می‌دهند.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 279

/ 0 نظر / 474 بازدید